Images & Planes

Aviation Art of Marek Ryś

PZL P.1

Friday, December 24th, 2010

PZL P.1

Probably you all heard about polish P.11c fighter from september 1939. But the first one in the family of “gull winged” fighters constructed by Z. Pulawski was PZL P.1 flied for the first time in 1929. I was very young when for the first time I was trying to build model of this one in 1:48 scale from paper. I still have few photographs of it. This one was my first big model after changing soft from Rhino to Blender and modelling technique from NURBS to polymodeling. So here it is PZL P.1 (in early stage of works) – hard school of polymodelling for me

Finished shoots you can see in gallery part. Model is realatively old (2007) but renders are from 2010.


Najprawdopodobniej wszyscy znają słynny myśliwiec P.11c z września 1939. Jednak był on tylko kolejnym członkiem w rodzinie myśliwców z “płatem Puławskiego” lub “mewim”, konstruowanych do tragicznej śmierci przez Z. Puławskiego.  Pierwszym był PZL P.1 z 1929 r.. Jako młody człowiek zbudowałem model tego samolotu w skali 1:48 z papieru. Czasy się zmianiły a ja zamieniłem nożyczki na klawiaturę. Kiedy zmieniałam technikę modelowania z NURBS na polymodeling, przechodzac z Rhino na Blendera PZL P.1 stał się pierwszym, dużym projektem wymodelowanym w tym sofcie.

Skończony model w scenie (Don’t step on Grass) można zobaczyć w galerii a tu kilka ujęć modelu samego w sobie. Co prawda model pochodzi z 2007 r, ale rendery zostały wykonane w roku 2010.

Read more »