Images & Planes

Aviation Art of Marek Ryś

He 219 part one from Kagero

October 23rd, 2012 by admin

New monograph of He 219 by Kagero. My cover and about 180 renders od pilot cockpit details. Text by M. Murawski.


Nowa monografia Heinkla He 219 z Kagero. Moja okładka i około 180 renderów detali kabiny pilota. Tekst  Marka Murawskiego.